DESFILE DE CARROZAS DO ENTROIDO. AFECCIÓNS AUTOBUSES URBANOS. SÁBADO 2 DE MARZO.

Con motivo da celebración do desfile de carrozas, desde as 15:30 horas, estará  pechada ao tráfico a saída da cidade pola rúa  Juana de Vega, Compostela e Sánchez  Bregua, e os Cantóns en ambos os sentidos, por tal motivo produciranse as seguintes afeccións ao transporte urbano:

As liñas 3 e 7, a partir das 15:30h, hora prevista de corte dos Cantóns, pasarán a circular desde Santa Catalina por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, rúa Hospital, Praza de España,  Beiramar e Abente y Lago, onde recupera o seu itinerario habitual.
A liña 3A, en sentido de Durmideiras cara a Praza de Pontevedra, circulará por Avda. de Navarra, rúa da Torre, Praza de España, Panadeiras, San  Andrés e Praza de Pontevedra, incorporándose en Juan Flórez ao seu itinerario habitual.
As liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A, desde Praza de Ourense circularán pola Avda.  do Porto, túnel do Parrote e glorieta dás Ánimas. A 5 e a 17 continuarán polo Abente y Lago e  Maestranza, onde se incorporarán ao seu itinerario habitual, mentres que as restantes (1, 1A, 2, 2A, 23 e 23A) regresarán polo Túnel do Parrote e Avda. do Porto a Praza de Ourense, onde recuperarán o seu itinerario habitual.
A liña 17, en sentido de circulación cara ao  CHUAC, desde  Maestranza baixará á glorieta dás Ánimas, túnel do Parrote, Avda. do Porto e Praza de Ourense, onde recuperará o seu itinerario habitual.
As liñas 21 e 22, desde Catro Camiños circularán por Castiñeiras, Federico Tapia, praza de Galicia e Francisco Mariño facendo cabeza de liña en Juan Flórez 10, onde a 22 recupera o seu itinerario habitual. A liña 21 continuará por Juan Flórez cara San Pedro de Mezonzo, Catro Camiños e Ramón y Cajal onde se reincorporará ao seu itinerario habitual.
As liñas 24 e UDC, desde a Avda. de Alfonso Molina circularán por Federico Tapia, praza de Galicia e Francisco Mariño facendo cabeza de liña en Juan Flórez 10, onde recuperan o seu itinerario habitual.
Instalaranse paradas provisionais, en ambos sentidos de circulación, na Avda.  do Porto, nas proximidades do Quiosco Alfonso.

Afeccións autobuses urbanos. Martes 5 de marzo.

Con motivo da celebración das actividades do Entroido e cortándose ao tráfico a Rúa da Torre (desde a Avda. de Hércules), Praza de España, Panadeiras,  Cordonería e San Andrés (ata rúa Sol), o martes 5 de marzo a partir das 15:30h, aproximadamente, produciranse as seguintes afeccións ao transporte urbano:

As liñas 4, 6 e 6A circularán desde San Andrés e Rúa Alta polo Paseo Marítimo cara á glorieta da Torre, glorieta de Torrente Ballester continuando polo Paseo Marítimo cara á rúa Beiramar para incorporarse ao seu itinerario habitual na rúa Orillamar.

As liñas 4, 6, 6A, 7 e 11 circularán desde a Avda. de Hércules cara á Praza de Pontevedra por Ramón del  Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría á Praza de Pontevedra onde recuperan os seus itinerarios habituais, farase unha para ao comezo da  rúa Ramón del  Cueto.

• Nota importante: As liñas 4, 6, 6A, 7 e 11, ao acceder a Praza de Pontevedra por Modesta Goicouría non poden facer a parada do instituto Eusebio da Guarda, polo que a farán fronte ás oficinas do Deportivo (Arenal).

A liña 17 circulará desde a Avda. de Hércules por Ramón del  Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo (cara á Torre de Hércules), continuando polo Paseo Marítimo cara á rúa  Beiramar e incorporándose en Metrosidero ( Maestranza) ao seu itinerario habitual.

A liña 5 con saída de Durmideiras continuará pola Avda. de Navarra e rúa da Torre incorporándose á Avda. de Hércules para baixar por Ramón do  Cueto, Curros Enríquez e Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta  Goicouría á Praza de Pontevedra (parada do Deportivo-Arenal) onde recupera o seu itinerario habitual.

Rogamos desculpas polas molestias.


DESFILE DE CARROZAS DE CARNAVAL. AFECCIONES AUTOBUSES URBANOS. SÁBADO 2 DE MARZO

Con motivo de la celebración del desfile de carrozas, desde las 15:30 horas, estará  cerrada al tráfico la salida de la Ciudad por la calle Juana de Vega, Compostela y Sánchez Bregua, y los Cantones en ambos sentidos, por tal motivo se producirán las siguientes afecciones al transporte urbano:

Las líneas 3 y 7, a partir de las 15:30, hora prevista de corte de los Cantones pasarán a circular desde Santa Catalina por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, calle Hospital, Plaza de España, Veramar y Abente y Lago, donde recupera su itinerario habitual.
La línea 3A, en sentido de Adormideras hacia Plaza de Pontevedra circulará por Avda. de Navarra, calle de la Torre, Plaza de España, Panaderas, San Andrés y Plaza de Pontevedra, incorporándose en Juan Flórez a su itinerario habitual.
Las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A, desde Plaza de Ourense circularán por la Avda. do Porto, túnel de O Parrote y glorieta das Ánimas. La 5 y la 17 continuarán por el Abente y Lago y Maestranza, donde se incorporarán a su itinerario habitual mientras que las restantes (1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A) regresarán por el Túnel de O Parrote y Avda. do Porto hacia Plaza de Ourense, donde recuperarán su itinerario habitual.
La línea 17, en sentido de circulación hacia el CHUAC, desde Maestranza bajará a la glorieta das Ánimas, túnel de O Parrote, Avda. do Porto y Plaza de Ourense, donde recuperará su itinerario habitual.
Las líneas 21 y 22, desde Cuatro Caminos circularán por Castiñeiras, Federico Tapia, plaza de Galicia y Francisco Mariño haciendo cabeza de línea en Juan Flórez 10, donde la 22, recupera su itinerario habitual. La línea 21 continuará por Juan Flórez hacia San Pedro de Mezonzo, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal donde se reincorporará a su itinerario habitual.
Las líneas 24 y UDC, desde la Avda. de Alfonso Molina circularán por Federico Tapia, plaza de Galicia y Francisco Mariño haciendo cabeza de línea en Juan Flórez 10, donde recuperan su itinerario habitual.
Se instalarán paradas provisionales, en ambos sentidos de circulación, en la Avda. do Porto, en las proximidades del Quiosco Alfonso.

Afecciones autobuses urbanos. Martes 5 de marzo.

Con motivo de la celebración de las actividades de Carnaval y cortándose al tráfico la Calle de la Torre (desde la Avda. de Hércules), Plaza de España, Panaderas, Cordonería y San Andrés (hasta la calle Sol), el martes 5 de marzo a partir de las 15:30 horas, aproximadamente, se producirán las siguientes afecciones al transporte urbano:

Las líneas 4, 6 y 6A circularán desde San Andrés y Rúa Alta por el Paseo Marítimo hacia la glorieta de la Torre, glorieta de Torrente Ballester continuando por el Paseo Marítimo hacia la calle Veramar para incorporarse a su itinerario habitual en la calle Orillamar.

Las líneas 4, 6, 6A, 7 y 11 circularán desde la Avda. de Hércules hacia la Plaza de Pontevedra por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría a la Plaza de Pontevedra donde recuperan sus itinerarios habituales, se hará una para al inicio de la C/ Ramón del Cueto.

• Nota importante: Las líneas 4, 6, 6A, 7 y 11, al acceder a Plaza de Pontevedra por Modesta Goicouría no pueden hacer la parada del instituto Eusebio da Guarda, por lo que la harán frente a las oficinas del Deportivo (Arenal).

La línea 17 circulará desde la Avda. de Hércules por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo (hacia la Torre de Hércules), continuando por el Paseo Marítimo hacia la calle Veramar e incorporándose en Metrosidero (Maestranza) a su itinerario habitual.

La línea 5 con salida de Adormideras continuará por la Avda. de Navarra y calle de la Torre incorporándose a la Avda. de Hércules para bajar por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y Paseo Marítimo, incorporándose por Modesta Goicouría a la Plaza de Pontevedra (parada del Deportivo-Arenal) donde recupera su itinerario habitual.

Rogamos disculpas por las molestias.

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario