Servizos especiais con motivo das Festas María Pita 2019

Concertos na Praza de María Pita: os días 1, 2, 3 e 4 de agosto á finalización dos concertos, prevista para as 00:30 horas, disporase dun dispositivo especial con saídas dende Porta Real, consistindo en:

🚌 Unha liña identificada como 1 que de cobertura ás zonas da Palloza, Gaiteira, Os Castros, Castrillón e Av. de Monelos.

🚌 Unha liña identificada como 1A para as zonas de Catro Camiños, Salvador de Madariaga, Mato Grande e Eirís.

🚌 Unha liña identificada como 3A que de servizo ás zonas de Labañou e Os Rosales.

🚌 Unha liña identificada como 6 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega a Praza de Pontevedra, Av. de Fisterra, Ventorrillo e Meicende.

🚌 Unha liña identificada como 7 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega para dar servizo ás zonas de Peruleiro, Rolda de Outeiro, Ventorrillo e Vila de Negreira.

🚌 Unha liña identificada como 11 que saíndo de Porta Real entrará por Juana de Vega, Praza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela para dar servizo á zona dos Mallos.

🚌 Unha liña identificada como 21 para dar cobertura a Ramón y Cajal, Pablo Picasso, Birloque e Novo Mesoiro.

A partir das 01:30 horas entrarán en servizo os dous Búhos, un no sentido de circulación habitual Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís.

Noroeste Pop Rock:

🚌 Os días 6, 7, y 8 de agosto celebraranse concertos en diversos escenarios. Como consecuencia porase en servizo dous Búhos, un no sentido de circulación habitual, Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saíndo o primeiro ás 23:30 horas e o último ás 01:30 horas.

🚌 Os días 9 e 10 os concertos celebraranse na praia de Riazor. Por tal motivo porase en servizo dous Búhos, un no sentido de circulación habitual, Labañou – Rolda de Outeiro – Birloque, e outro no inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saíndo o primeiro ás 23:30 horas e o último ás 5:00 horas. Do mesmo xeito,   instalarase unha parada provisional no Paseo Marítimo á altura da coiraza, antes da intersección con Modesta Goicouría.

Batalla Naval:

🚌 O día 14 con motivo da celebración da Batalla Naval porase o servizo nocturno cun intervalo de 15 minutos, saíndo o primeiro ás 23:30 horas. A partir das 01:30 horas quedarán dous buses en servizo cunha frecuencia de 30 minutos sendo a última saída ás 5:00 horas.


Servicios especiales con motivo de las Fiestas María Pita 2019

Conciertos en la Plaza de María Pita: los días 1, 2, 3 y 4 de agosto a la finalización de los conciertos, prevista para las 00:30 horas, se dispondrá un dispositivo especial con salidas desde Puerta Real, consistiendo en:

🚌 Una línea identificada como 1 que dé cobertura a las zonas de a Palloza, Gaiteira, Os Castros, Castrillón y Av. de Monelos.

🚌 Una línea identificada como 1A para las zonas de Cuatro Caminos, Salvador de Madariaga, Mato Grande y Eirís.

🚌 Una línea identificada como 3A que dé servicio a las zonas de Labañou y Los Rosales.

🚌 Una línea identificada como 6 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega a Plaza de Pontevedra, Av. de Fisterra, Ventorrillo y Meicende.

🚌 Una línea identificada como 7 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega para dar servicio a las zonas de Peruleiro, Ronda de Outeiro, Ventorrillo y Villa de Negreira.

🚌 Una línea identificada como 11 que saliendo de Puerta Real entrará por Juana de Vega, Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela para dar servicio a la zona de Los Mallos.

🚌 Una línea identificada como 21 para dar cobertura a Ramón y Cajal, Pablo Picasso, Birloque y Novo Mesoiro.

A partir de las 01:30 horas entrarán en servicio los dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís.

Noroeste Pop Rock:

🚌 Los días 6, 7, y 8 de agosto se celebrarán conciertos en diversos escenarios. Como consecuencia se pondrán en servicio dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual, Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saliendo el primero a las 23:30 horas y el último a las 01:30 horas.

🚌 Los días 9 y 10 los conciertos se celebrarán en la playa de Riazor. Por tal motivo se pondrán en servicio dos Búhos, uno en el sentido de circulación habitual, Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque, y otro en el inverso, Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís, saliendo el primero a las 23:30 horas y el último a las 5:00 horas. Asimismo, se instalará una parada provisional en el Paseo Marítimo a la altura de la coraza, antes de la intersección con Modesta Goicouría.

Batalla Naval:

🚌 El día 14 con motivo de la celebración de la Batalla Naval se pondrá el servicio nocturno con un intervalo de 15 minutos saliendo el primero a las 23:30 horas. A partir de las 1:30 horas quedarán dos buses en servicio con una frecuencia de 30 minutos, siendo la última salida a las 5:00 horas.

#MaríaPita2019

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario