Maratón (14/04/2019)

Por mor da proba de Maratón, que terá lugar o vindeiro domingo 14 de abril, dende primeira hora da mañá e ata aproximadamente as 15:00 horas, ocuparanse varias rúas da cidade, o que afectarán ás seguintes liñas de transporte urbano:

• Ao quedar cortada ao tráfico a Praza de Pontevedra, todas as liñas con destino ao hospital Abente y Lago e/ou Monte Alto, deberán de circular ata Catro Camiños para continuar pola rúa Castiñeiras, viaduto de Alfonso Molina, Praza de Ourense e Avda.  do Porto, onde se colocará unha parada provisional en cada sentido de circulación á altura da rúa Paseo de Coches ( Entrexardíns). Dende alí continuarán polo túnel de María Pita ata Praza das Atochas. A partir do devandito punto:

o As liñas 1, 1A, 2, 2A, 23 e 23A, continuarán por  Metrosidero,  Julio Portela Ceballos (Hípica) e Paseo Marítimo, facendo parada na Praza das Ánimas e continuando polo túnel de O Parrote cara á Avda.  do Porto, Praza de Ourense, Avda. de Alfonso Molina e Paxarelas para regresar a Catro Camiños, dende onde cada liña incorporarase ao seu itinerario habitual, coa excepción da liña 1 que accederá a Os Castros pola Avda. de Oza.

o As liñas  3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 11 e 17, dende a Praza das Atochas incorporaranse en Orillamar ao seu itinerario habitual.Ao seu regreso de Monte Alto, dende Praza de España continuarán por Baltasar  Pardal, Praza das Atochas, Metrosidero, Julio Portela Ceballos (Hípica) e Paseo Marítimo, baixando cara á Praza das Ánimas para acceder ao túnel do Parrote, Avda.  do Porto, Praza de Ourense, Alfonso Molina, Paxarelas, Catro Camiños, desde onde a liña 17 continuará por Avda. de Oza cara a Os Castros recuperando o seu itinerario habitual, mentres que as demais (3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7 e 11) circularán por Castiñeiras, Federico Tapia e Praza de Galicia para incorporarse en Juan Flórez, 10 ao seu percorrido habitual.

o Como consecuencia da carreira “10K”, que afecta á entrada e saída do polígono de Durmideiras, así como ao tramo do Paseo Marítimo comprendido entre o CIFP. Ánxel Casal e a Torre de Hércules, as liñas 3, 3A e 5 circularán pola Avda. de Navarra ata a Rolda de Monte Alto.En calquera caso, prevese que, a partir das 10:00-10:15h, queden liberados os accesos ao barrio, retomándose a circulación e o itinerario habitual das liñas 3, 3A e 5 en Durmideiras.

• As liñas 21, 22 e 24, ao non poder acceder a Praza de Pontevedra por Praza de Ourense e Juana de Vega, desde Catro Camiños farano por Castiñeiras, Federico Tapia ata Francisco Mariño para facer cabeceira en Juan Flórez, 10.

• A zona comprendida entre San Andrés, Barrié de la Maza, rúa Hospital e Matadoiro non disporá dos servizos de transporte urbano habituais polo que se recomenda, en función do lugar no que se atopen os usuarios, dirixirse aos puntos máis próximos que poden ser: Juan Flórez, 10, Avda. do Porto, Praza de España, Rúa da Torre ou Avda. de Hércules.

• Os usuarios da Avda. do Exército terán que trasladarse á Avda. de Oza para acceder ás liñas 1, 14 e 17.

Rogamos desculpas polas molestias.


Maratón (14/04/2019)

Con motivo de la prueba de Maratón, que se celebrará el próximo domingo 14 de abril desde primera hora de la mañana y hasta las 15:00 horas, aproximadamente, se ocuparán varias calles, lo que afectarán a las siguientes líneas de transporte urbano:

• Al quedar cortada al tráfico la Plaza de Pontevedra, todas las líneas con destino al hospital Abente y Lago y/o Monte Alto, han de circular hasta Cuatro Caminos para continuar por la calle Castiñeiras, viaducto de Alfonso Molina, Plaza de Ourense y Avda. do Porto, donde se colocará una parada provisional en cada sentido de circulación a la altura de la calle Paseo de Coches (Entrejardines). Desde allí continuarán por el túnel de María Pita hasta la Plaza de las Atochas. A partir de dicho punto:

o Las líneas 1,1A, 2, 2A, 23 y 23A, continuarán por Metrosidero, Julio Portela Ceballos (Hípica) y Paseo Marítimo, haciendo parada en la Plaza das Ánimas y continuando por el túnel de O Parrote hacia la Avda. do Porto, Plaza de Ourense, Avda. de Alfonso Molina y Pajaritas para regresar a Cuatro Caminos, desde donde cada línea se incorpora a su itinerario habitual, con la excepción de la línea 1 que accederá a Os Castros por la Avda. de Oza.

o Las líneas  3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 11 y 17, desde la Plaza das Atochas se incorporarán en Orillamar a su itinerario habitual.A su regreso de Monte Alto, desde Plaza de España continuarán por Baltasar Pardal, Plaza das Atochas, Metrosidero, Julio Portela Ceballos (Hípica) y Paseo Marítimo, bajando hacia la Plaza das Ánimas para acceder al túnel do Parrote, Avda. do Porto, Plaza de Ourense, Alfonso Molina, Pajaritas, Cuatro Caminos, desde donde la línea 17 continuará por Avda. de Oza hacia Os Castros recuperando su itinerario habitual, mientras que las demás (3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7 y 11) circularán por Castiñeiras, Federico Tapia y Plaza de Galicia para incorporarse en Juan Flórez, 10 a su recorrido habitual.

o Como consecuencia de la carrera “10K”, que afecta a la entrada y salida del polígono de Adormideras, así como al tramo del Paseo Marítimo comprendido entre el CIFP Ánxel Casal y la Torre de Hércules, las líneas 3, 3A y 5 circularán por la Avda. de Navarra hasta la Ronda de Monte Alto.En cualquier caso se prevé que a partir de las 10:00-10:15 queden liberados los accesos a Adormideras y se reanude la circulación y el itinerario habitual de las líneas 3, 3A y 5 en Adormideras.

• Las líneas 21, 22 y 24, al no poder acceder a Plaza de Pontevedra por Plaza de Orense y Juana de Vega, desde Cuatro Caminos lo harán por Castiñeiras, Federico Tapia hasta Francisco Mariño para hacer cabecera en Juan Flórez, 10.

• La zona comprendida entre San Andrés, Barrié de la Maza, calle Hospital y Matadero no dispondrá de los servicios de transporte urbano habituales por lo que se recomienda, en función del lugar en que se encuentren los usuarios, se dirijan a los puntos más cercanos que pueden ser: Juan Flórez, 10, Avda. do Porto, Plaza de España, Calle de la Torre o Avda. de Hércules.

• Los usuarios de la Avda. del Ejército han de trasladarse a la Avda. de Oza  para acceder a las líneas 1, 14 y 17.

Rogamos disculpas por las molestias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario