Percorridos liñas 21 e 23A os días 22, 23 e 24 de abril:

A partir do mércores día 22 e ata última hora do venres 24 de abril, remudarase a segunda fase das obras de asfaltado da glorieta de Ramón y Cajal. Por este motivo as liñas 21 e 23A circularán polo seguinte percorrido:

– Dirección Novo Mesoiro/Feáns: circularán desde Primo de Rivera por Costa da Palloza, Catro Camiños (farase parada no Remanso), r/ Cabaleiros, Salvador de Madariaga e Paxariñas, incorporándose aos seus percorridos habituais na Praza de Casares Quiroga.

– Dirección centro cidade: dende a Praza de Casares Quiroga circularase pola r/ José Miñones Bernárdez (Paxariñas), Salvador de Madariaga, r/ Cabaleiros, Catro Camiños e Costa da Palloza, incorporándose aos seus percorridos habituais en Primo de Rivera.

Faranse as paradas situadas nestes percorridos alternativos.

Rogamos desculpas polas molestias ocasionadas.


Itinerarios de las líneas 21 y 23A los días 22, 23 y 24 de abril:

A partir del miércoles 22 de abril y hasta última hora del viernes 24 de abril, se reanuda la segunda fase de las obras de asfaltado de la glorieta de Ramón y Cajal. Por este motivo las líneas 21 y 23A circularán por el siguiente itinerario:

– Dirección Novo Mesoiro/Feáns: circularán desde Primo de Rivera por Cuesta de la Palloza, Cuatro Caminos (se hará parada en el Remanso), c/ Caballeros, Salvador de Madariaga y Pajaritas, incorporándose a sus itinerarios habituales en la Plaza de Casares Quiroga.

– Dirección centro ciudad: desde la Plaza de Casares Quiroga se circulará por la c/ José Miñones Bernárdez (Pajaritas), Salvador de Madariaga, c/ Caballeros, Cuatro Caminos y Cuesta de la Palloza, incorporándose a sus itinerarios habituales en Primo de Rivera.

Se harán las paradas situadas en estos itinerarios alternativos.

Rogamos disculpas por las molestias ocasionadas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario