Con motivo da celebración da XXIV FEIRA DAS MARABILLAS 2018 CASCO HISTÓRICO / CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre o martes 24 e o domingo 29 de xullo, ambos inclusive, reforzarase o servizo de transporte urbano có seguinte detalle:

🚌 A liña 1 prolongará o servizo realizando a última saída do hospital Abente y Lago ás 23:45 horas.

🚌 A partir das 23:30 horas comezará a funcionar o servizo nocturno, que sairá durante os días de feira de Porta Real, realizando dos itinerarios en sentido inverso un do outro, cós seguintes itinerarios:

🚌 Ás 23:30 horas sairá o primeiro “Búho” realizando o itinerario similar ao habitual: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Praza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Xeneral Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Estrada Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Estrada Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Avda. de Oza – Catro Camiños – Praza de Ourense – Porta Real.

🚌 Ás 00:05 horas iniciará servizo o segundo “Búho”itinerario inverso ao anterior: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Praza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Praza de Pontevedra – Praza de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Catro Camiños – Avda. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos –Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Avda. de Pedralonga – Alcampo –Palavea – Alfonso Molina – Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso –Estación de Ferrocarril – Rda. de Outeiro – Avda. Gran Canaria – Riazor – Praza de Pontevedra – Porta Real.

A frecuencia do servizo nocturno será de 30 minutos, as últimas saídas serán ás 4:30 horas e ás 05:00 horas, con saída ás horas en sentido Praza de Ourense – Catro Camiños – Castros – Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Birloque – Rda. de Outeiro e ás horas e media no sentido Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Birloque – Mesoiro – Castrillón.


Con motivo de la celebración de la XXIV FEIRA DAS MARABILLAS 2018 CASCO HISTÓRICO / CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre el martes 24 y el domingo 29 de julio, ambos inclusive, se reforzará el servicio de transporte urbano con el siguiente detalle:

🚌 La línea 1 prolongará el servicio realizando la última salida del hospital Abente y Lago a las 23:45 horas.

🚌 A partir de las 23:30 horas comenzará a funcionar el servicio nocturno, que saldrá durante los días de feria de Porta Real, realizando dos itinerarios en sentido inverso el uno del otro, con los siguientes itinerarios:

🚌 A las 23:30 horas saldrá el primer Búho realizando el itinerario similar al habitual: Puerta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Plaza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – General Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Carretera Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Carretera Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Avda. de Oza – Catro Camiños – Plaza de Ourense – Porta Real.

🚌 A las 00:05 horas iniciará servicio el segundo Búho con itinerario inverso al anterior: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – Plaza de España – Avda. de Hércules – Paseo Marítimo – Plaza de Pontevedra – Plaza de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Catro Camiños – Avda. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos –Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Av. de Pedralonga – Alcampo –Palavea – Alfonso Molina – Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso –Estación de Ferrocarril – Rda. de Outeiro – Avda. Gran Canaria – Riazor – Plaza de Pontevedra – Porta Real.

La frecuencia del servicio nocturno será de 30 minutos, las últimas salidas serán a las 4:30 horas y a las 05:00 horas, con salida a las horas en sentido Plaza de Ourense – Catro Camiños – Castros – Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Birloque – Rda. de Outeiro y a las horas y media en el sentido Riazor – Labañou – Rda. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – Birloque – Mesoiro – Castrillón.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario