Con motivo da celebración da XXV FEIRA DAS MARABILLAS 2019 CASCO HISTÓRICO/CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre o martes 23 e o domingo 28 de xullo, ambos inclusive, reforzarase o servizo de Transporte Urbano có seguinte detalle:

🚍 A liña 1 prolongará o servizo realizando a última saída do hospital Abente y Lago ás 23:45 horas.

A partir das 23:30 horas comezará a funcionar o servizo nocturno, que sairá durante os días de Feira de Porta Real, realizando dous itinerarios en sentido inverso entre si:

🚍 Ás 23:30 horas sairá o primeiro Búho realizando o seguinte itinerario: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – P. de España – Av. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – R. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – General Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Av. de Oza – Catro Camiños – P. de Ourense – Porta Real.

🚍 Ás 00:05 horas iniciará o servizo o segundo Búho có itinerario inverso ao anterior: Porta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – P. de España – Av. de Hércules – Paseo Marítimo – P. de Pontevedra – P. de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Catro Camiños – Av. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos – Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Av. de Pedralonga – Alcampo – Palavea – Alfonso Molina Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso – Estación de Trens – R. de Outeiro – Av. Gran Canaria – Riazor – P. de Pontevedra – Porta Real.

A frecuencia combinada do servizo nocturno será de 30 minutos, efectuándose as últimas saídas ás 4:30 horas e ás 05:00 horas.


Con motivo de la celebración de la XXV FEIRA DAS MARABILLAS 2019 CASCO HISTÓRICO/CIDADE VELLA DA CORUÑA, entre el martes 23 y el domingo 28 de julio, ambos inclusive, se reforzará el servicio de Transporte Urbano con el siguiente detalle:

🚍 La línea 1 prolongará el servicio realizando la última salida del hospital Abente y Lago a las 23:45 horas.

A partir de las 23:30 horas comenzará a funcionar el servicio nocturno, que saldrá durante los días de Feria de Puerta Real, realizando dos itinerarios en sentido inverso entre sí:

🚍 A las 23:30 horas saldrá el primer Búho realizando el siguiente itinerario: Puerta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – P. de España – Av. de Hércules – Paseo Marítimo – Riazor – Labañou – R. de Outeiro – Estación de Ferrocarril – General Rubín – Pablo Picasso – Birloque – Pocomaco – Mesoiro, 22 – Illas Sisargas – Mesoiro – Pocomaco – Birloque – San Cristóbal – Camilo José Cela – Vicente Aleixandre – Antonio Noche – Castrillón – Castros – Av. de Oza – Cuatro Caminos – P. de Ourense – Puerta Real.

🚍 A las 00:05 horas iniciará servicio el segundo Búho con el itinerario inverso al anterior: Puerta Real – Rúa Nova – Rúa Alta – Paseo Marítimo – P. de España – Av. de Hércules – Paseo Marítimo – P. de Pontevedra – P. de Ourense – Linares Rivas –Primo de Rivera – Cuatro Caminos – Av. de Oza – Castros – Castrillón – Monelos – Salvador de Madariaga – Camilo José Cela – Eirís – Av. de Pedralonga – Alcampo – Palavea – Alfonso Molina Matogrande – San Cristóbal – Birloque – Pablo Picasso – Estación de Tren – R. de Outeiro – Av. Gran Canaria – Riazor – P. de Pontevedra – Puerta Real.

La frecuencia combinada del servicio nocturno será de 30 minutos, efectuándose las últimas salidas a las 4:30 horas y a las 05:00 horas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario