O sábado 2 de xuño, entre as 14:30 e as 21:45 horas, aproximadamente, celebrarase o XXXII Gran Premio Internacional de Marcha Cantones A Coruña. Por este motivo, durante o tempo que dure a proba, modificarase o itinerario das liñas que circulan pola contorna do circuíto.

As liñas afectadas e os itinerarios previstos serán os seguintes:
🚌 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A en sentido de circulación cara ao hospital Abente y Lago: desde Praza de Ourense desviaranse pola Avda.  do Porto e túnel do Parrote cara á parada do Abente y Lago, onde se reincorporarán ao itinerario habitual. Realizarase unha parada provisional na Avda.  do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚌 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 e 23A, desde o Abente y Lago e en sentido de circulación cara a Praza de Ourense, desde o Rosalía incorporaranse por Ambrosio Feijoo á Avda.  do Porto e en Praza de Ourense ao seu itinerario habitual. Farase unha parada provisional na Avda.  do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚌 Liña 3A, en sentido de circulación cara Os Rosales, desde o Rosalía incorporarase por Ambrosio Feijoo á Avda.  do Porto, Praza de Ourense,  Juana de Veiga e, en Praza de Pontevedra, ao seu itinerario habitual. Farase unha parada provisional na Avda.  do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚌 Liñas 3 e 7 en sentido de circulación cara a Monte Alto, desde Praza de Pontevedra circularán por San  Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, rúa Hospital, Praza de España,  Veramar e Paseo Marítimo, incorporándose no Abente y Lago ao seu itinerario habitual.

En consecuencia, durante o tempo que dure a proba deportiva, non estarán habilitadas as paradas:
🚏 Obelisco (cara a Praza de Ourense): Parada alternativa  en Avda.  do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚏 Obelisco (cara Porta Real): Parada alternativa Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚏 Praza de Mina (nos dous  sentidos): Paradas alternativas Praza de Ourense.

🚏 Porta Real, Dársena: Parada alternativa Abente y Lago ou Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).

🚏 Hotel Finisterre: Parada alternativa Abente y Lago.

Rogamos desculpas polas molestias.


El sábado 2 de junio, entre las 14:30 y las 21:45 horas, aproximadamente, se va a celebrar el XXXII Gran Premio Internacional de Marcha Cantones A Coruña. Por este motivo se modificará el itinerario de las líneas que circulan por el entorno del circuito durante el tiempo que dure la prueba.

Las líneas afectadas y los itinerarios previstos serán los siguientes:
🚌 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A en sentido de circulación hacia el hospital Abente y Lago: desde Plaza de Orense se desviarán por la Avda. do Porto y túnel del Parrote hacia la parada del Abente y Lago, donde se reincorporarán al itinerario habitual. Se realizará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚌 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 y 23A, desde el Abente y Lago y en sentido de circulación hacia Plaza de Orense, desde el Rosalía se incorporarán por Ambrosio Feijoo a la Avda. do Porto y en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Se hará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚌 Línea 3A, en sentido de circulación hacia Los Rosales, desde el Rosalía se incorporará por Ambrosio Feijoo a la Avda. do Porto, Plaza de Orense, Juana de Vega y, en Plaza de Pontevedra, a su itinerario habitual. Se hará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚌 Líneas 3 y 7 en sentido de circulación hacia Monte Alto, desde Plaza de Pontevedra circularán por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, calle Hospital, Plaza de España, Veramar y Paseo Marítimo, incorporándose en el Abente y Lago a su itinerario habitual.

En consecuencia, durante el tiempo que dure la prueba deportiva, no estarán habilitadas las paradas:
🚏 Obelisco (hacia Plaza de Orense): Parada alternativa  en Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚏 Obelisco (hacia Puerta Real): Parada alternativa Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚏 Plaza de Mina (en ambos sentidos): Paradas alternativas Plaza de Orense.

🚏 Puerta Real, Dársena: Paradas alternativas Abente y Lago y Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).

🚏 Hotel Finisterre: Parada alternativa Abente y Lago.

Rogamos disculpas por las molestias.

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario