O sábado 8 de xuño, entre as 14:00 e as 21:30 horas, aproximadamente, celebrarase o XXXIII Gran Premio Cantones de A Coruña de Marcha Atlética. Por este motivo, durante o tempo que dure a proba, modificarase o itinerario das liñas que circulan pola contorna do circuíto.
As liñas afectadas e os itinerarios previstos serán os seguintes:

🚌 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A en sentido de circulación cara ao hospital Abente y Lago: desde Praza de Ourense desviaranse pola Avda. do Porto e túnel do Parrote cara á parada do Abente y Lago, onde se reincorporarán ao itinerario habitual. Realizarase unha parada provisional na Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚌 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 e 23A, desde o Abente y Lago e en sentido de circulación cara a Praza de Ourense, desde o Rosalía incorporaranse por Ambrosio Feijoo á Avda. do Porto e en Praza de Ourense ao seu itinerario habitual. Farase unha parada provisional na Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚌 Liña 3A, en sentido de circulación cara Os Rosales, desde o Rosalía incorporarase por Ambrosio Feijoo á Avda. do Porto, Praza de Ourense, Juana de Veiga e, en Praza de Pontevedra, ao seu itinerario habitual. Farase unha parada provisional na Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚌 Liñas 3 e 7 en sentido de circulación cara a Monte Alto, desde Praza de Pontevedra circularán por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, rúa Hospital, Praza de España, Veramar e Paseo Marítimo, incorporándose no Abente y Lago ao seu itinerario habitual.

En consecuencia, durante o tempo que dure a proba deportiva, non estarán habilitadas as paradas:

🚏 Obelisco (cara a Praza de Ourense): Parada alternativa en Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚏 Obelisco (cara Porta Real): Parada alternativa Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚏 Praza de Mina (nos dous sentidos): Paradas alternativas Praza de Ourense.
🚏 Porta Real, Dársena: Parada alternativa Abente y Lago ou Avda. do Porto (á altura do “ Kiosko Alfonso”).
🚏 Hotel Finisterre: Parada alternativa Abente y Lago.


El sábado 8 de junio, entre las 14:00 y las 21:30 horas, aproximadamente, se va a celebrar el XXXIII Gran Premio Cantones de A Coruña de Marcha Atlética. Por este motivo se modificará el itinerario de las líneas que circulan por el entorno del circuito durante el tiempo que dure la prueba.
Las líneas afectadas y los itinerarios previstos serán los siguientes:
🚌 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A en sentido de circulación hacia el hospital Abente y Lago: desde Plaza de Orense se desviarán por la Avda. do Porto y túnel del Parrote hacia la parada del Abente y Lago, donde se reincorporarán al itinerario habitual. Se realizará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚌 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 y 23A, desde el Abente y Lago y en sentido de circulación hacia Plaza de Orense, desde el Rosalía se incorporarán por Ambrosio Feijoo a la Avda. do Porto y en Plaza de Orense a su itinerario habitual. Se hará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚌 Línea 3A, en sentido de circulación hacia Los Rosales, desde el Rosalía se incorporará por Ambrosio Feijoo a la Avda. do Porto, Plaza de Orense, Juana de Vega y, en Plaza de Pontevedra, a su itinerario habitual. Se hará una parada provisional en la Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚌 Líneas 3 y 7 en sentido de circulación hacia Monte Alto, desde Plaza de Pontevedra circularán por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, calle Hospital, Plaza de España, Veramar y Paseo Marítimo, incorporándose en el Abente y Lago a su itinerario habitual.

En consecuencia, durante el tiempo que dure la prueba deportiva, no estarán habilitadas las paradas:

🚏 Obelisco (hacia Plaza de Orense): Parada alternativa en Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚏 Obelisco (hacia Puerta Real): Parada alternativa Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚏 Plaza de Mina (en ambos sentidos): Paradas alternativas Plaza de Orense.
🚏 Puerta Real, Dársena: Paradas alternativas Abente y Lago y Avda. do Porto (a la altura del “Kiosko Alfonso”).
🚏 Hotel Finisterre: Parada alternativa Abente y Lago.

#GPCantones19

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario