Coruña 21, Media Maratón Atlántica. Afeccións autobuses urbanos
Con motivo da celebración da carreira Coruña 21 (Media Maratón Atlántica), o domingo 17 de febreiro produciranse as seguintes afeccións no servizo do transporte urbano:

Corte dos Cantóns – A Mariña en ambos sentidos desde Praza de Mina ata O Parrote, desde as 06:30 ata as 14:30 horas. Aínda que os autobuses poderán circular ata as 9:00 h polo Paseo do Parrote, Avda. Montoto, Ambrosio Feijoo (Correos), Avda. do Porto e Praza de Ourense.

Está previsto cortar os accesos ao circuíto da carreira a partir das 09:30 horas polo que, a partir dese momento, desde Catro Camiños e con sentido de circulación cara Porta Real, as liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A pasarán a circular por Enrique Hervada, Castiñeiras, viaduto de Alfonso Molina, Praza de Ourense, Avda. do Porto, túnel de María Pita e Praza das Atochas. Desde alí, as liñas 5 e 17 continuarán por Orillamar, onde recuperarán o seu itinerario habitual, mentres que a 1, 1A, 2, 2A, 23 e 23A circularán por Metrosidero cara ao Abente e Lago, desde onde continuarán polo túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Praza de Ourense, Avda. de Alfonso Molina, Paxarelas e Catro Camiños, onde cada unha delas recuperará o seu itinerario habitual.

As liñas 1 e 17, desde Catro Camiños e cara Os Castros, circularán pola Avda. de Oza.

A liña 14, desde Os Castros cara Catro Camiños, circulará pola Avda. de Oza.

Instalaranse paradas provisionais, en ambos os sentidos de circulación, na Avda. do Porto, nas proximidades do Quiosco Alfonso.

As liñas 21, 22 e 24, desde Catro Camiños circularán por Castiñeiras. Federico Tapia, praza de Galicia, facendo cabeza de liña en Juan Flórez 10, onde as liñas 22 e 24 recuperan o seu itinerario habitual. A liña 21 continuará por Juan Flórez cara San Pedro de Mezonzo, Catro Camiños e Ramón y Cajal onde se reincorporará ao seu itinerario habitual.

As liñas 3 e 7, desde San Andrés continuarán por Rúa Alta, Paseo Marítimo, rúa Hospital, Praza de España e Orillamar, onde se incorporarán ao seu itinerario habitual.

A liña 3A, en sentido cara Os Rosales, desde Praza de España circulará por Panadeiras e San Andrés, reincorporándose en Praza de Pontevedra ao seu itinerario habitual.

Rogamos desculpas polas molestias.


Coruña 21, Media Maratón Atlántica. Afecciones autobuses urbanos
Con motivo de la celebración de la carrera Coruña 21 (Media Maratón Atlántica), el domingo 17 de febrero se producirán las siguientes afecciones en el servicio del transporte urbano:

Corte de los Cantones – La Marina en ambos sentidos desde Plaza de Mina hasta el Parrote, desde las 06:30 hasta las 14:30 horas. Si bien los autobuses podrán circular hasta las 9:00h por el Paseo del Parrote, Avda. Montoto, Ambrosio Feijoo (Correos), Avda. do Porto y Plaza de Ourense.

Está previsto cortar los accesos al circuito de la carrera a partir de las 09:30 horas por lo que, a partir de ese momento, desde Cuatro Caminos y con sentido de circulación hacia Puerta Real, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A pasarán a circular por Enrique Hervada, Castiñeiras, viaducto de Alfonso Molina, Plaza de Ourense, Avda. do Porto, túnel de María Pita y Plaza de As Atochas. Desde allí las líneas 5 y 17 continuarán por Orillamar, donde recuperarán su itinerario habitual, mientras que la 1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A circularán por Metrosidero hacia el Abente y Lago, desde donde continuarán por el túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Plaza de Orense, Avda. de Alfonso Molina, Pajaritas y Cuatro Caminos, donde cada una de ellas recuperará su itinerario habitual.

Las líneas 1 y 17, desde Cuatro Caminos y hacia los Castros, circulará por la Avda. de Oza.

La línea 14, desde los Castros hacia Cuatro Caminos, circulará por la Avda. de Oza.

Se instalarán paradas provisionales, en ambos sentidos de circulación, en la Avda. do Porto, en las proximidades del Quiosco Alfonso.

Las líneas 21, 22 y 24, desde Cuatro Caminos circularán por Castiñeiras. Federico Tapia, plaza de Galicia, haciendo cabeza de línea en Juan Flórez 10, donde las líneas 22 y 24 recuperan su itinerario habitual. La línea 21 continuará por Juan Flórez hacia San Pedro de Mezonzo, Cuatro Caminos y Ramón y Cajal donde se reincorporará a su itinerario habitual.

Las líneas 3 y 7, desde San Andrés continuarán por Rúa Alta, Paseo Marítimo, calle Hospital, Plaza de España y Orillamar, donde se incorporarán a su itinerario habitual.

La línea 3A, en sentido hacia Los Rosales, desde Plaza de España circulará por Panaderas y San Andrés, reincorporándose en Plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.

Rogamos disculpas por las molestias.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario