O sábado 15 de outubro entre as 14:30 e as 21:30 horas (aproximadamente) celébrase a Carreira de Obstáculos pola Inclusión ENKI 2022.

Por este motivo modificarase o percorrido das liñas que circulan pola contorna do circuíto durante o tempo que dure a proba.

 

As liñas afectadas e os percorridos previstos serán os seguintes:

 • 🚍 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A dirección hospital Abente y Lago: dende Praza de Ourense desviaranse pola Av. do Porto e túnel do Parrote dirección o Abente y Lago, onde as liñas 5 e 17 reincorporaranse ao percorrido habitual. Realizarase unha parada provisional na Av. do Porto (á altura do “Quiosco Alfonso”).
 • 🚍 Liñas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 e 23A dirección Praza de Ourense: túnel do Parrote, Av. do Porto e en Praza de Ourense reincorporaranse ao seu percorrido habitual. Farase unha parada provisional na Av. do Porto (Quiosco Alfonso).
 • 🚍 Liña 3A dirección Os Rosales: Abente y Lago, túnel do Parrote, Av. do Porto, Praza de Ourense, Juana de Vega e en Praza de Pontevedra reincorporarase ao seu percorrido habitual. Parada provisional na Av. do Porto (Quiosco Alfonso).
 • 🚍 Liñas 3 e 7 dirección Monte Alto: Av. de Bos Aires, Av. Barrié de la Maza, c/ Hospital, Praza de España, Veramar e Paseo Marítimo, incorporándose ao seu percorrido habitual no Abente y Lago.

 

Durante o tempo que dure a proba deportiva non estarán habilitadas as paradas:

 • 🚏(180) O Parrote, Capitanía: parada alternativa Abente y Lago
 • 🚏(140) O Parrote, Hotel Finisterre: parada alternativa Abente y Lago
 • 🚏(139) Porta Real, Dársena: paradas alternativas Abente y Lago, Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(001) Porta Real: parada alternativa Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(002) Av. da Mariña, Teatro Rosalía: parada alternativa Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(028) Autoridade Portuaria: parada alternativa Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(003) Av. da Mariña, Obelisco: parada alternativa Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(027) Obelisco: parada alternativa Av. do Porto (Quiosco Alfonso)
 • 🚏(004) e (026) Praza de Mina (ambos sentidos): paradas alternativas Praza de Ourense

 


 

El sábado 15 de octubre entre las 14:30 y las 21:30 horas (aproximadamente) se celebra la Carrera de Obstáculos por la Inclusión ENKI 2022.

Por este motivo se modificará el itinerario de las líneas que circulan por el entorno del circuito durante el tiempo que dure la prueba.

 

Las líneas afectadas y los itinerarios previstos serán los siguientes:

 • 🚍 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A dirección hospital Abente y Lago: desde Plaza de Ourense se desviarán por la Av. do Porto y túnel del Parrote hacia el Abente y Lago, donde las líneas 5 y 17 se reincorporarán al itinerario habitual. Se realizará una parada provisional en la Av. do Porto (a la altura del “Kiosco Alfonso”).
 • 🚍 Líneas 1, 1A, 2, 2A, 17, 23 y 23A dirección Plaza de Ourense: túnel del Parrote, Av. do Porto y en Plaza de Ourense se reincorporarán a su itinerario habitual. Se hará una parada provisional en la Av. do Porto (Kiosco Alfonso).
 • 🚍 Línea 3A dirección Los Rosales: Abente y Lago, túnel del Parrote, Av. do Porto, Plaza de Ourense, Juana de Vega y en Plaza de Pontevedra se reincorporarán a su itinerario habitual. Parada provisional en la Av. do Porto (Kiosco Alfonso).
 • 🚍 Líneas 3 y 7 dirección Monte Alto: Av. de Buenos Aires, Av. Barrié de la Maza, c/ Hospital, Plaza de España, Veramar y Paseo Marítimo, incorporándose a su itinerario habitual en el Abente y Lago.

 

Durante el tiempo que dure la prueba deportiva no estarán habilitadas las paradas:

 • 🚏(180) El Parrote, Capitanía: parada alternativa Abente y Lago
 • 🚏(140) El Parrote, Hotel Finisterre: parada alternativa Abente y Lago
 • 🚏(139) Puerta Real, Dársena: paradas alternativas Abente y Lago, Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(001) Puerta Real: parada alternativa Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(002) Av. de la Marina, Teatro Rosalía: parada alternativa Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(028) Autoridad Portuaria: parada alternativa Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(003) Av. de la Marina, Obelisco: parada alternativa Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(027) Obelisco: parada alternativa Av. do Porto (Kiosco Alfonso)
 • 🚏(004) y (026) Plaza de Mina (ambos sentidos): paradas alternativas Plaza de Ourense

 

#YoJuegoConENKI