⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠
Con motivo do corte por obras na rúa Santa Catalina, a partir do próximo luns día 28 de setembro as liñas 3 e 7, dende Praza de Pontevedra continuarán por Teresa Herrera, Praza de Lugo, Praza de Ourense e Cantón Pequeno. Estas dúas liñas deixarán de facer a parada de Santa Catalina, colocarase unha parada provisional no nº 11 de Teresa Herrera como alternativa a Praza de Pontevedra 8, farase a parada de Praza de Mina, continuando o seu percorrido habitual dende o Obelisco. Desculpas polas molestias.


Con motivo del corte por obras en la calle Santa Catalina, a partir del próximo lunes día 28 de septiembre las líneas 3 y 7, desde Plaza de Pontevedra continuarán por Teresa Herrera, Plaza de Lugo, Plaza de Ourense y Cantón Pequeño. Estas dos líneas dejarán de hacer la parada de Santa Catalina, se colocará una parada provisional en el nº 11 de Teresa Herrera como alternativa a Plaza de Pontevedra 8, se hará la parada de Plaza de Mina, continuando con su itinerario habitual desde el Obelisco. Disculpas por las molestias.