REFORZOS FESTIVIDADE DE DEFUNTOS

Reforzaranse os servizos de bus urbano na contorna dos cemiterios municipais de acordo ao seguinte detalle:

Día 31 de outubro mais 1 de novembro: reforzaranse as liñas 23 e 23A (cemiterio de Feans) con 2 buses mais, a frecuencia combinada de ambas liñas será de 17 minutos.

Día 1 de novembro:

 • Reforzarase a liña 3 (cemiterios de San Pedro de Visma e Santo Amaro) cunha frecuencia combinada coa liña 3A de 16 minutos.
 • Ao cemiterio de San Pedro de Visma tamén dan servizo as liñas 12 e 14.
 • A liña 11 reforzarase con dous buses ao longo de toda a xornada, dando servizo ao cemiterio de Santo Amaro cunha frecuencia de 17 minutos.
 • As restantes zonas da cidade están comunicadas co cemiterio de Santo Amaro a través das liñas: 4, 5, 6, 6A, 7 e 17.
 • O cemiterio de Oza (Castrillón) está comunicado mediante as liñas: 1, 12A e 14.
 • Ao cemiterio de San Cristovo das Viñas darán servizo as liñas 5, 12A e 22.

 

REFUERZOS FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Se reforzarán los servicios de bus urbano en el entorno de los cementerios municipales según el siguiente detalle:

Día 31 de octubre más 1 de noviembre: se reforzarán las líneas 23 y 23A (cementerio de Feans) con 2 buses más, la frecuencia combinada de ambas líneas será de 17 minutos.

Día 1 de noviembre:

  • Se reforzará la línea 3 (cementerios de San Pedro de Visma y San Amaro) con una frecuencia combinada con la línea 3A de 16 minutos.
  • Al cementerio de San Pedro de Visma también dan servicio las líneas 12 y 14.
  • La línea 11 se reforzará con dos buses a lo largo de toda la jornada, dando servicio al cementerio de San Amaro con una frecuencia de 17 minutos.
  • Las restantes zonas de la ciudad están comunicadas con el cementerio de San Amaro a través de las líneas: 4, 5, 6, 6A, 7 y 17.
  • El cementerio de Oza (Castrillón) está comunicado mediante las líneas: 1, 12A y 14.
  • Al cementerio de San Cristóbal das Viñas darán servicio las líneas 5, 12A y 22.