Tríatlon 2018

Con motivo da proba de Tríatlon que se celebrará o sábado 1 de setembro desde as 15:00 horas ata as 22:00 horas e o domingo 2 de setembro desde as 07:30 ata as 15:00 horas, produciranse diversos cortes de tráfico que afectarán ás seguintes liñas de transporte urbano:

🚌 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 e 23A: Desde Catro Camiños e cara Porta Real desviaranse por Castiñeiras, Viaduto de Alfonso Molina, Praza de Ourense, Avda. do Porto, túnel de O Parrote e Praza dás Ánimas, continuando a 5 e 17 polo seu itinerario habitual. As demais, 1, 1A, 2, 2A, 23 e 23A, farán alí cabeceira de liña para volver polo túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Praza de Ourense, Alfonso Molina, Paxariñas e Catro Camiños, desde onde cada unha delas retomará o seu itinerario habitual.
🚌 A liña 17, en sentido de circulación cara ao CHUAC, desde o Abente y Lago baixará á Praza dás Ánimas para continuar polo túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Praza de Ourense, Alfonso Molina, Paxariñas, Catro Camiños e Avda. de Oza ata Os Castros onde retomará o itinerario habitual.
Instalaranse, como é habitual nestes casos, dúas paradas provisionais na Avda. do Porto á altura do Quiosco Alfonso, unha en cada sentido de circulación.

🚌 As liñas 21, 22 e 24 circularán por Federico Tapia, Praza Galicia e Francisco Mariño, facendo cabeza de liña en Juan Floréz, 10. Cara a Novo Mesoiro circulará por Juan Flórez e San Pedro de Mezonzo, para incorporarse ao seu itinerario habitual.

🚌 As liñas 3 e 7, ao non poder circular por Santa Catalina, continuarán por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, Rúa Hospital, San Roque, Praza de España, Praza dás Atochas, Veramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago e Maestranza, onde recuperan o seu itinerario habitual.

🚌 A liña 3A, en sentido de circulación Durmideiras-Praza de Pontevedra, desde o Abente y Lago circulará polo Paseo Marítimo, Veramar, Praza de España, Panadeiras e San Andrés, incorporándose en Praza de Pontevedra ao seu itinerario habitual.

Notas:

🚌 A liña 14, desde Os Castros, circulará por Avda de Oza, dado que a Avda. do Exército vai estar ocupada polos participantes na proba deportiva.

🚌 Pola súa banda, e polo mesmo motivo, a liña 17, con sentido de circulación cara ao CHUAC, circulará desde Catro Camiños por Avda. de Oza.

Rogamos desculpas polas molestias


Triatlón 2018

Con motivo de la prueba de Triatlón que se celebrará el sábado 1 de septiembre desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas y el domingo 2 de septiembre desde las 07:30 hasta las 15:00 horas, se producirán diversos cortes de tráfico que afectarán a las siguientes líneas de transporte urbano:

🚌 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A: Desde Cuatro Caminos y en dirección hacia Puerta Real se desviarán por Castiñeiras, Viaducto de Alfonso Molina, Plaza de Orense, Avda. do Porto, túnel de O Parrote y Plaza das Ánimas, continuando la 5 y 17 por su itinerario habitual. Las demás, 1, 1A, 2, 2A, 23 y 23A, harán allí cabecera de línea para volver por el túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Plaza de Orense, Alfonso Molina, Pajaritas y Cuatro Caminos, desde donde cada una de ellas retomará su itinerario habitual.
🚌 La línea 17, en sentido de circulación hacia el CHUAC, desde el Abente y Lago bajará a la Plaza das Ánimas para continuar por el túnel de O Parrote, Avda. do Porto, Plaza de Orense, Alfonso Molina, Pajaritas, Cuatro Caminos y Avda. de Oza hasta Los Castros donde retomará el itinerario habitual.
Se instalarán, como es habitual en estos casos, dos paradas provisionales en la Avda. do Porto a la altura del Kiosco Alfonso, una en cada sentido de circulación.

🚌 Las líneas 21, 22 y 24 circularán por Federico Tapia, Plaza Galicia y Francisco Mariño, haciendo cabeza de línea en Juan Floréz 10. Hacia Novo Mesoiro circulará por Juan Flórez y San Pedro de Mezonzo, para incorporarse a su itinerario habitual.

🚌 Las líneas 3 y 7, al no poder circular por Santa Catalina, continuarán por San Andrés, Rúa Alta, Paseo Marítimo, C\ Hospital, San Roque, Plaza de España, Plaza das Atochas, Veramar, Paseo Marítimo, Abente y Lago y Maestranza, donde recuperan su itinerario habitual.

🚌 La línea 3A, en sentido de circulación Adormideras-Plaza de Pontevedra, desde el Abente y Lago circulará por el Paseo Marítimo, Veramar, Plaza de España, Panderas y San Andrés, incorporándose en Plaza de Pontevedra a su itinerario habitual.

Notas:

🚌 La línea 14, desde Los Castros, circulará por Avda de Oza, dado que la Avda. del Ejército va a estar ocupada por los participantes en la prueba deportiva.

🚌 Por su parte, y por el mismo motivo, la línea 17, con sentido de circulación hacia el CHUAC, circulará desde Cuatro Caminos por Avda. de Oza.

Rogamos disculpas por las molestias.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario