Resultados de Viajeros 2019

 

O crecemento dos viaxeiros durante 2019 volve ser positivo, cun 5% de incremento respecto ao ano anterior, o que supón mais de 1 millón de viaxeiros.

A tarxeta segue sendo o uso maioritario para o pago do autobús.

Comparándonos cós datos mensuais ofrecidos polo INE, obsérvase que a evolución de viaxeiros durante o ano 2019 foi á par ca media nacional durante a primeira metade do ano. A partir de xullo, o incremento de viaxeiros increméntase lixeiramente con respecto á media nacional.

Cabe destacar que durante o ano 2019 establecéronse 2 novos perfís gratuítos: a extensión da gratuidade do transbordo entre todas as liñas e o perfil de menores de 13 anos. Ambos tiveron 243.792 e 392.533 viaxeiros respectivamente, o cal supón un total de 636.325 novos viaxeiros gratuítos, un 57% do incremento total de 1,1 millóns.

Analizando unicamente a evolución dos viaxeiros de pago, é dicir, de aqueles viaxeiros que sufragan parte da viaxe, o crecemento foi do 2,58%, a metade da media da compañía e un valor por debaixo da media nacional.

Todas as liñas sufriron un incremento, aínda que algunhas delas só lograron a metade de incremento da media.

As liñas con maior incremento de viaxeiros foron a 1A e a 7. No caso da 1A cabe mencionar o incremento do servizo ofrecido por primeira vez durante o 2019 a Santa Cristina, o que supuxo unha parte importante do crecemento desta liña, aínda que a liña 7, que apenas sufriu cambios, obtivo un crecemento similar.


El crecimiento de los viajeros durante 2019 vuelve a ser positivo, con un 5% de incremento respecto al año anterior, lo que supone más de 1 milón de viajeros.

La tarjeta sigue siendo el uso mayoritario para el pago del autobús.

 

Comparándonos con los datos mensuales ofrecidos por el INE, se puede observar que la evolución de viajeros durante el año 2019 fue a la par que la media nacional durante la primera mitad del año. A partir de julio, el incremento de viajeros se incrementa ligeramente con respecto a la media nacional.

Cabe destacar que durante el año 2019 se establecieron 2 nuevos perfiles gratuitos: la extensión de la gratuidad del transbordo entre todas las líneas y el perfil de menores de 13 años. Ambos tuvieron 243.792 y 392.533 viajeros respectivamente, lo cual supone un total de 636.325 nuevo viajeros gratuitos, un 57% del incremento total de 1,1 millones.

Analizando únicamente la evolución de los viajeros de pago, es decir, de aquellos viajeros que sufragan parte del viaje, el crecimiento ha sido del 2,58%, la mitad de la media de la compañía y un valor por debajo de la media nacional.

 

Todas las líneas han sufrido un incremento, aunque algunas de ellas sólo han logrado la mitad de incremento de la media.

Las líneas con mayor incremento de viajeros han sido la 1A y la 7. En el caso de la 1A cabe mencionar el incremento de servicio ofrecido por primera vez durante el 2019 a Santa Cristina, lo cual ha supuesto una parte importante del crecimiento de esta línea, aunque la línea 7, que apenas sufrió cambios, obtuvo un crecimiento similar.

Facebook
Twitter
LinkedIn