Sostibilidade

Respecto polo medio ambiente

A filosofía principal que preside a nosa actividade fundaméntase no respecto polo medio ambiente, a mobilidade sostible e a aplicación de sistemas de accesibilidade universal en toda a frota.

Sostibilidade

Garantir o desenvolvemento dos servizos desde o respecto ao medio ambiente e a súa conservación é un piar fundamental, conscientes da importancia que ten no noso futuro. Para iso, adquirimos unha serie de compromisos de xestión ambiental, incluídos na política ambiental da organización, que se traducen nun sistema de xestión baseado na norma ISO 14001:2015  e no Regulamento EMAS.
Son os piares fundamentais desta xestión ambiental a redución do consumo enerxético, a optimización dos nosos consumos e a redución e recuperación dos residuos fomentando a economía circular. Todo iso sen nos esquecer da redución das emisións. Por este motivo, estase explorando a posibilidade de utilizar vehículos menos contaminantes mediante a proba de vehículos híbridos, 100 % eléctricos e de hidróxeno.